Projekty edukacyjne klas IV-VIII

W sobotę 09.10.2021r uczniowie klas IV realizowali w szkole projekt ekologiczny pt. „W rytmie eko”. W ramach zajęć warsztatowych wykonali plakaty promujące ochronę środowiska i dzieła sztuki z użyciem suszonych kwiatów, liści i traw, obejrzeli film „Nasza planeta”, rozwiązywali krzyżówki i rebusy o tematyce ekologicznej, a także próbowali sprostać zadaniom w ramach interaktywnego programu EkoEksperymentarium, promującego troskę o ochronę środowiska i roztropne korzystanie z dóbr naturalnych.

Natomiast uczniowie klas V, VII i VIII realizowali projekt „Prawdziwa przyjaźń”- reintegracja uczniów w nowym roku szkolnym po okresie nauki zdalnej.

Celem spotkania była integracja zespołów klasowych, pogłębienie więzi koleżeńskich, poznanie cech i zachowania dobrego przyjaciela oraz uświadomienie sobie potrzeby troski o relacje.

Punktem wyjścia do rozmowy były projekcje filmów: „Tarapaty” w reżyserii Marty Karwowskiej- klasy Va i Vb oraz „Cudowny chłopak” – klasy VIIa, VIIIa i VIIIb, które poprzedzone były krótką prelekcją.  Po seansach odbyły się dyskusje z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym na tematy poruszane w obejrzanych filmach dotyczące przyjaźni i jej znaczenia w życiu,  akceptacji, problemów dorastania, radzenia sobie z wyzwaniami.

Kolejnym zadaniem uczniów była praca w grupach. Piątoklasiści wykonywali kolaż “Przyjaźń”, a ich starsi koledzy plakat pt. „Prawdziwa przyjaźń”. Uczniowie kreatywnie spędzili czas w miłej atmosferze. Realizacja projektu dostarczyła  dzieciom wielu niezwykłych i  pozytywnych emocji.

Opracowała: mgr Krystyna Fluder, mgr Katarzyna Kutkiewicz