Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet edukacyjny II”

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie  przystąpiła do realizacji „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3.

Zadaniem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych stacjonarnych oraz wyjazdowych w roku szkolnym 2022/2023.  

W ramach zadania grantowego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku dla uczniów  Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie będą prowadzone następujące zajęcia:

1. „Uczę się i działam kreatywnie”- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem TIK,

2. „Po niemiecku chcę odkrywać świat”- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze w języku niemieckim,

3. „Poznać i zrozumieć otaczający świat”- koło geograficzne,

4. „Let’s talk in English”- „Porozmawiajmy po angielsku”- koło z języka angielskiego,

5. „Młodzi Odkrywcy”- zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno – przyrodnicze dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej,

6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją, która jest prowadzona w dniach 3-9.01.2023.

 Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Regulamin- grant

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia rekrutacji do Projektu oraz realizacji zajęć