Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dofinansowany z Funduszy Europejskich

Od 1 stycznia 2023r. do 16 czerwca 2023r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie brali udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Były to:

– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem TIK „Uczę się i działam kreatywnie”,

– zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno- przyrodnicze w języku niemieckim „Po niemiecku chcę odkrywać świat”,

– koło geograficzne „Poznać i zrozumieć otaczający świat”,

– zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno- przyrodnicze „Młodzi Odkrywcy”,

– koło języka angielskiego „Let’s talk i English”- „Porozmawiajmy po angielsku”,

– zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem TIK „Uczę się i działam kreatywnie”, miały na celu rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności pracy zespołowej, logicznego myślenia, przygotowania do samodzielnej nauki w przyszłości. Uczniowie poprzez zabawę poznali wiele zagadnień z zakresu informatyki, przyrody, techniki, edukacji polonistycznej i matematycznej, co miało wpływ na ich wszechstronny rozwój. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: robotów edukacyjnych, maty do kodowania i klocków LEGO Education.

Na zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno- przyrodnicze w języku niemieckim „Po niemiecku chcę odkrywać świat” uczniowie klasy piątej poszerzyli swoje kompetencje matematyczne i przyrodnicze o prawa i zasady, które można zaobserwować w przyrodzie podczas codziennych czynności. Podczas zajęć wykorzystane zostały nie tylko dostępne zestawy doświadczalne i przedmioty, które każdy ma wokół siebie, ale również klocki LEGO, które zaangażowały uczniów za pomocą eksperymentowania z siłami, ruchem i oddziaływaniami w kontekście sportu. Ponadto piątoklasiści rozpoczęli swoją przygodę z drugim językiem obcym, jakim jest język niemiecki. Na zajęciach została wykorzystana metoda, która polega na interdyscyplinarnym uczeniu się języka obcego. Pozwoliła ona uczniom oswoić się ze słownictwem, przełamać barierę językową i w praktyczny sposób wykorzystać zdobyte umiejętności.

Podczas zajęć koła geograficznego „Poznać i zrozumieć otaczający świat” uczniowie doskonalili umiejętność czytania mapy, wykorzystując atlasy i programy multimedialne. Doskonałą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się kompasem i mapą, mieli podczas zajęć terenowych -marszu na orientację zorganizowanego w Andrychowie i Sułkowicach-Łęgu. Uczestniczyli także w zajęciach hydrologicznych nad Wieprzówką oraz w wycieczce do Parku Miniatur „Świat Marzeń” i Warowni w Inwałdzie. W czasie marszu na orientację poruszanie się zgodnie z wyznaczonym azymutem, pokonanie całej trasy i dotarcie do mety dało uczniom wiele satysfakcji. Odwiedzenie „Parku Miniatur” pozwoliło poznać miejsca z całego świata. Młodzi geografowie stworzyli mapę świata z wszystkimi poznanymi budowlami, wykazując się dobrą znajomością mapy. Na zajęciach koła geograficznego uczniowie posługując się Ozobotami projektowali i zwiedzali „Wymarzone Miasto”, a korzystając z maty do kodowania odkrywali tajemnice kosmosu. Różnorodność stosowanych podczas zajęć metod oraz nowoczesnych środków dydaktycznych sprawiła, że uczniowie chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach, rozwiązywali zadania, wykazywali duże zainteresowanie poznawanymi, nowymi umiejętnościami i informacjami. Poprzez aktywną pracę uczniowie poszerzyli swoją wiedzą o świecie, a ich ciekawość została pobudzona.

Podczas zajęć rozwijających umiejętności matematyczno- przyrodnicze „Młodzi Odkrywcy”, uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Uczyli się logicznego myślenia, szybkiego przyswajania wiedzy, rozwiązywania problemów i wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Uczestnicy poznali najważniejsze zabytki Polski i świata, sposoby ochrony zasobów Ziemi, właściwe postawy ekologiczne i prozdrowotne. Zajęcia nauczyły uczniów współpracy i zdrowej rywalizacji. Projekt realizowany był poprzez gry, zabawy i działania praktyczne. Na zajęciach wykorzystywane były nowoczesne środki dydaktyczne takie jak podłoga interaktywna, mata do kodowania, monitor multimedialny, klocki Lego Education, Ozoboty i okulary VR.

Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie uczęszczali na zajęcia koła języka angielskiego „Let’s TALK in English”Porozmawiajmy po angielsku”. Uczniowie podczas tych zajęć rozwijali umiejętności językowe w zakresie nauk przyrodniczych i techniki. Piątoklasiści i szóstoklasiści rozwijali umiejętności efektywnego komunikowania się, umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych, poszerzali zasób słownictwa niezbędnego do skutecznej komunikacji w języku angielskim, wykorzystywali umiejętności porozumiewania się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych w praktyce, rozwijali umiejętności samodzielnego uczenia się, w tym umiejętności korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji (aplikacje). Uczniowie uzdolnieni językowo mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Podczas zajęć wyrównawczych z matematyki uczniowie uzupełniali braki i zaległości w wiadomościach matematycznych, rozwijali logiczne myślenie oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych. Praca na zajęciach pomogła im przełamać strach przed matematyką oraz poznać ich własne możliwości. Uczestnicy zajęć niejednokrotnie mogli przekonać się o przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych w codziennym życiu.

Opracowali: mgr K. Łysoń, mgr A. Więckowska, mgr A. Magiera, mgr M. Babik, mgr M. Lipowiecka, mgr A. Miarka