Projekt edukacyjny „Bezpieczny Dom”

W dniach 6 i 8 czerwca uczniowie klas III , w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczny Dom”, odwiedzili Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie. Zajęcia prowadzone było przez zawodowych strażaków. Przekazali oni wiele ciekawych informacji na temat przyczyn powstawania pożarów i sposobach ich opanowywania. Na realizację tego projektu w siedzibie JRG przeznaczono także specjalne pomieszczenie, które zaadaptowane zostało na typowe mieszkanie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w symulacji pożaru i nauczyć się właściwego postępowania w warunkach zagrożenia. Mogli także obejrzeć specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratowniczy. Duże wrażenie na młodzieży zrobił  pokaz sprzętu i umiejętności strażackich.

Projekt edukacyjny „Bezpieczny Dom”