PODZIĘKOWANIE

W związku z zakończeniem z dniem 31.08.2019r. pracy zawodowej na stanowisku Nauczyciela i Dyrektora Szkoły serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom, Uczniom, Absolwentom Szkoły, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Wszystkim, z którymi mogłam współpracować w czasie trwania mojej 35-letniej kariery zawodowej. Dziękuję za ogromne wsparcie, okazaną życzliwość, dużo ciepłych słów kierowanych pod moim adresem. Bez Państwa zaangażowania i mądrości Szkoła nie mogłaby funkcjonować tak dobrze jak funkcjonowała.

Jestem dumna, że przez ostatnie 15 lat pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły – najpierw Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, a następnie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie współpraca z Państwem zaowocowała realizacją wielu przedsięwzięć.

A teraz specjalne podziękowanie składam wszystkim Uczniom i Absolwentom Szkoły.

Spotkanie z wami było dla mnie radością i inspiracją do innowacyjnych działań na różnych płaszczyznach.

Dzięki Wam Drodzy Uczniowie zawsze czułam satysfakcję z pracy, którą wykonywałam.

Dziękuję wszystkim za każdą spędzoną chwilę.

To był dla mnie zaszczyt spotkać się z Państwem w czasie pełnienia swoich obowiązków.

Halina Talar

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie