Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:

Magdalena Pawełek-Kozar

Zastępca przewodniczącej: 

Katarzyna Fluder

Sekretarz: Łukasz Szymański


Rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:

Magdalena Pawełek-Kozar

Zastępca przewodniczącej: 

Katarzyna Fluder

Sekretarz: Krzysztof Trojanowski


 

Rok szkolny 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:

Magdalena Pawełek-Kozar

Zastępca przewodniczącej: 

Krzysztof Kokoszka

Sekretarz: Krzysztof Trojanowski

Skarbnik: Jadwiga Chodnik


Rok szkolny 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:

Magdalena Pawełek-Kozar

Zastępca przewodniczącej: 

Krzysztof Kokoszka

Sekretarz: Krzysztof Trojanowski

Skarbnik: Jadwiga Chodnik


Rok szkolny 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący:

Krzysztof Kokoszka

Zastępca przewodniczącego: 

Anna Gibas

Sekretarz: Krzysztof Trojanowski

Skarbnik: Monika Wnęk-Krzystoń

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Magdalena Pawełek-Kozar

Zastępca przewodniczącej:

Dorota Ślęzak