Pasowanie na Ucznia

Dnia 14 października 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość przyjęcia Pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Na początku dzieci pięknie zaśpiewały piosenki o tym, że dobrze czują się w szkole i chętnie do niej przychodzą. Następnie pierwszaki przystąpiły do złożenia ślubowania. Wspólnie powtarzali słowa przysięgi, iż będą dbać o dobre imię szkoły, będą kochać Ojczyznę oraz będą wzorowo uczyć się. Po ślubowaniu pani Dyrektor Wioletta Kadamus wraz z panią Wicedyrektor Agatą Miarką dokonały pasowania na ucznia. Odbywało się to w niezwykle podniosłej i uroczystej atmosferze. Uczniowie zostali obdarowani biretami i „zaczarowanymi ołówkami” ze słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Otrzymali również książki z pamiątkowym dyplomem. Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem dla rodziców, którzy ze względu na panujące obecnie warunki epidemiczne nie mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Mamy nadzieję, że uroczystość pasowania stanie się początkiem sukcesów w edukacji, a uczniowie swoimi osiągnięciami będą cieszyć rodziców i nauczycieli.

 

Opracowała: mgr Anna Więckowska