Pasowanie na ucznia

Dnia 13 października 2023 r. czterdziestu siedmiu pierwszoklasistów zostało pasowanych na ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Dzieci pod opieką wychowawczyń zaprezentowały wspaniały program artystyczny pokazując talent recytatorski, wokalny i taneczny. Potem złożyły przysięgę, że będą dbać o dobre imię szkoły, kochać Ojczyznę i wzorowo uczyć się. Pani dyrektor Wioletta Kadamus wraz z panią wicedyrektor Agatą Miarką wręczyły uczniom birety, a wychowawczynie – dyplomy. Następnie przedstawiciele trójek klasowych obdarowali pierwszoklasistów rogami obfitości. Odbywało się to w niezwykle podniosłej i uroczystej atmosferze. W czasie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych dzieci otrzymały legitymacje szkolne oraz pamiątkowe przypinki.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i mamy nadzieję, że dotrzymają słowa złożonego podczas ślubowania.

Opracowała: mgr Anna Więckowska