Pamiętamy o bohaterach września

7 września 1939 r. – 82 lata temu skapitulowali bohaterscy obrońcy Westerplatte, którzy są symbolem walecznego oporu przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy. W Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie nauczyciele przybliżają ważne wydarzenia z historii naszej Ojczyzny, dlatego również te dotyczące II wojny światowej zostały przedstawione na gazetce i w formie makiety pokazującej najważniejsze bitwy kampanii wrześniowej. Uczniowie
z zainteresowaniem zapoznają się z materiałami umieszczonymi na korytarzu szkolnym,
a następnie omawiają je na lekcjach historii. Dzięki temu utrwalamy ważne momenty z naszej historii narodowej.

Opracował: mgr Marcin Karło