OŚWIADCZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec  bezpodstawnemu sugerowaniu przez portal mamNewsa.pl opinii publicznej jakoby w Szkole była patologia, a Dyrektor Szkoły oraz jej pracownicy bagatelizują pojawiające się w Szkole problemy, przyzwalając na przemoc wśród uczniów.

Artykuł pt.: ,,Patologia w podstawówce w Andrychowie” zamieszczony przez Redakcję mamNewsa.pl w dniu 30.03.2022r. jest nieobiektywny, nierzetelny, narusza dobre imię Szkoły, jej wizerunek i wiarygodność, a w szczególności jest krzywdzący dla małoletnich uczniów, ich rodziców oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Dyrekcja Szkoły podejmuje działania zmierzające do zaniechania w/w naruszeń i usunięcia ich skutków.

 

Wioletta Kadamus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie