Obchody Dnia Ziemi

Dzień Ziemi jest doskonałą okazją do podejmowania działań edukacyjnych i promowania świadomości ekologicznej wśród uczniów. Organizacja obchodów Dnia Ziemi w szkole może być cennym doświadczeniem dla dzieci, które będą miały okazję nauczyć się o znaczeniu ochrony środowiska i podejmowania działań na rzecz naszej planety. Uczniowie klas 1-3 brali udział w różnorodnych zajęciach przygotowanych przez swoich wychowawców oraz nauczycieli świetlicy szkolnej. Największą radość wzbudziły warsztaty plastyczno-techniczne oraz filmowe projekcje dotyczące ochrony środowiska. Nie zabrakło również wielu zabaw
i gier edukacyjnych na temat ekologii.

Opracowała: mgr Katarzyna Walczak