Niezwykła lekcja chemii

W dniu 13 czerwca 2024 r. klasy VII a i VII b zwiedzały Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie. Celem wyjścia było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz przybliżenie istoty procesu oczyszczania wody. Starszy Mistrz Oczyszczalni, Pan Wojciech Mikołajek, zapoznał uczniów z cyklem życia wody – od pobrania ze studni, poprzez uzdatnianie, wtłoczenie do wodociągów, badanie w laboratorium, aż po powrót w formie ścieków i oczyszczenie jej tak, aby bezpiecznie wróciła na łono przyrody. Uczniowie zobaczyli wiele pomp, filtrów oraz innych urządzeń niezbędnych do tego, aby woda nadawała się do picia. Podczas zwiedzania uczniowie zobaczyli laboratorium Badania Wód i Ścieków. Zostali zapoznani z podstawowym sprzętem laboratoryjnym, niektórymi odczynnikami chemicznymi jakie są wykorzystywane do badania i pobierania wody i ścieków. Dowiedzieli się jakie pomiary oraz badania fizykochemiczne czy mikrobiologiczne są prowadzone w laboratorium, które dotyczą wody użytkowej, wód podziemnych i powierzchniowych oraz ścieków i osadów. Dzięki tej lekcji siódmoklasiści zdobyli nie tylko cenne informacje, ale także świadomość jak cennym darem natury jest woda.

Opracowała: mgr Anna Pytel