NASI UCZNIOWIE DOBRZE ZNAJĄ NASZĄ GMINĘ!

W maju 2022 r. odbył  się XIII Gminny Konkurs Krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów”. Organizatorem konkursu jest PTTK Oddział Zakładowy przy „Andropol” S.A. w Andrychowie. Jak co roku składał się on z testu z pytaniami zamkniętymi na temat historii miasta Andrychowa i turystyki, znanych osobistości pochodzących z Gminy Andrychów, czasów współczesnych oraz ciekawych miejsc. Jednak tym razem miał formę online. Trzej uczniowie z klas V wzięli udział w tym konkursie i uzyskali miejsca tuż za podium. Czwarte miejsce zajął Olaf Chmiel-Łucko, piąte – Kamil Karaś, a na szóstym znalazł się Oliwier Krzyszkowski.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.
Gratulujemy uczniom pięknych wyników i dużej wiedzy!

Opracowała: mgr Alina Magiera