Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego z lat 2016-2020, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, w ramach którego pozyskała 12 000 złotych. Środki te zostały przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.