Międzyszkolna wymiana listów

W styczniu uczniowie klas II Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie pod opieką Pani Aleksandry Migdałek ponownie wzięli udział w międzyszkolnej wymianie listów w języku angielskim. Uczniowie samodzielnie przygotowali opis swojego pokoju wraz z rysunkiem, utrwalając przy tym słownictwo i zwroty gramatyczne poznane podczas lekcji. Listy zostały wysłane do rówieśników ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Wymiana korespondencji ma na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz rozbudzanie motywacji do nauki języków obcych. Mamy nadzieję, że będzie to nie tylko nauka, ale też bardzo ciekawe doświadczenie.

Opracowała: mgr Aleksandra Migdałek