Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w SP nr 5 w Andrychowie

Dnia 20.11.2019r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie został zorganizowany apel z okazji  30. rocznicy  uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka placówka dołączyła do inicjatywy UNICEF.

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest najważniejszym dokumentem  dotyczącym praw dzieci na świecie. Mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Inicjatorem powstania Deklaracji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.

W ciągu 30 lat obowiązywania tej ustawy życie dzieci w wielu aspektach zmieniło się na lepsze. Obchody są okazją, aby przypomnieć o naszym zobowiązaniu do przestrzegania praw dzieci.

W związku z tym wydarzeniem w naszej szkole podjęto szereg działań. W każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje  dotyczące praw dzieci, przygotowano gazetki na korytarzach szkolnych. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły  ubrali się 20 listopada  na niebiesko,  żeby podkreślić solidarność z członkami organizacji i przekazać wiadomość, że wierzymy w lepszy świat dla dzieci i wspieramy UNICEF, aby ta lepsza przyszłość stała się rzeczywistością.

Koordynatorem szkolnym akcji była mgr Krystyna Fluder