Koło matematyczne

Koło matematyczne – kl. VIb – mgr Małgorzata Lipowiecka – wtorek 12.50- 13.35

Koło matematyczne – kl. IVa – mgr Wioletta Kadamus – wtorek- 12.50- 13.35

 


CELE:

  • rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
  • kształtowanie logicznego myślenia,
  • inspirowanie do twórczych działań,
  • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
  •  rozwijanie sprawności rachunkowej,
  • rozwinięcie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami matematycznymi,
  • kształtowanie umiejętności obsługi matematycznych komputerowych programów interaktywnych,
  • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.