Mamy powód do dumy

Paulina Sierp z kl. VII b została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych. To ogromny sukces uczennicy andrychowskiej „Piątki”!

Konkurs składał się z trzech etapów. Zadania były różnorodne, oprócz testów weryfikujących wiedzę, trzeba było wykazać się znajomością wybranych lektur, analizą dzieł sztuki oraz filmu, redagowaniem różnych form wypowiedzi pisemnej, poprawnym rozwiązaniem zadań gramatyczno-ortograficznych. Po przejściu dwóch pierwszych eliminacji, Paulina osiągnęła znakomity wynik w ostatnim etapie, co zadecydowało o przyznaniu jej tytułu laureata.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie tytułu laureata wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami. Laureaci zwolnieni są z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu najwyższego wyniku. Mają również możliwość składania dokumentów do wybranej szkoły z pierwszeństwem w rekrutacji.

Cieszymy się bardzo z sukcesów Pauliny i życzymy jej wytrwałości w realizacji marzeń oraz dalszych osiągnięć naukowych na przestrzeni życia.

Opiekunem naukowym jest mgr Krystyna Fluder.