Lekcja Enter

Od marca 2020r Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie biorą udział w projekcie cyfrowym „Lekcja:Enter”. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów, w tym dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE.