Paulina Sierp Laureatką Konkursu Języka Polskiego

26 kwietnia w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom Konkursów Przedmiotowych.

Paulina Sierp z kl.VIIb z rąk Małopolskiej Kurator Oświaty dr Gabrieli Olszowskiej odebrała gratulacje oraz dyplom Laureata Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Paulina wykazała się rozległą wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, znajomością lektur oraz różnorodnych tekstów kultury. Sukces Pauliny jest doskonałym przykładem na to, że sumienna praca, wysiłek umysłowy i chęć poszerzania zainteresowań danym przedmiotem na drodze samokształcenia, może przynieść wymierne korzyści. Do wzięcia udziału w konkursie namówiła uczennicą polonistka, która zauważyła, że Paulina lubi język polski i chętnie czyta książki. Dziewczynka swojej przyszłości nie wiąże jednak z polonistyką. Myśli o wyborze w szkole średniej profilu matematyczno – fizycznego.   

Uczennicę do konkursu przygotowywała mgr Krystyna Fluder.
Nauczycielce i jej podopiecznej serdecznie gratulujemy!