Kreatywni konstruktorzy

Wyobraźnia uczniów nie zna granic. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 bardzo lubią wyzwania – zwłaszcza te, które stawiają im nauczyciele. W ostatnim czasie podczas świetlicowych zajęć wychowawcy zaproponowali uczniom zabawę, która polegała na przedstawieniu słownikowych haseł w formie przestrzennych konstrukcji tworzonych z klocków. Zajęcia te wymagały od uczniów nie tylko kreatywności, ale także dużej cierpliwości, precyzji oraz rozwiązania wielu konstrukcyjnych dylematów i udzielania odpowiedzi na pytania: „Jak to zrobić?”. Często na „ostatniej prostej” cała zaprojektowana przez uczniów konstrukcja ulegała zniszczeniu i zabawa zaczynała się od nowa. W ten sposób dzieci uczyły się również wyciągania wniosków z popełnianych błędów i wdrażania lepszych rozwiązań do swoich twórczych działań.

Opracowała: mgr Katarzyna Walczak