Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie

Dyrektor Szkoły:
mgr Wioletta Kadamus

Wicedyrektor Szkoły:
mgr Agata Miarka

Adres:
ul. Lenartowicza 26
34-120 Andrychów

Sekretariat czynny:
7.30-15.30

Telefon/Fax:
33 875 37 04

33 875 43 96

e-mail:

sekretariat@sp5.andrychow.eu

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dariusz Kopacz
e-mail: iod@sp5.andrychow.eu