Konkurs geograficzny – regulamin

KONKURS GEOGRAFICZNY NA OCENĘ CELUJĄCĄ

„RUSZ GŁOWĄ”

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5  w Andrychowie.

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

3. Co miesiąc na stronie internetowej szkoły oraz na Classroomie będzie nowa seria pytań.

4. Każda seria zawiera kilka zadań o łącznej sumie 60 punktów.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie w domu poszczególnych poleceń i oddanie nauczycielowi geografii w odpowiednim terminie.

6. Nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonanych zadań i uzyskaną ilość punktów wpisuje do imiennej tabeli.

7. Po zdobyciu 100 punktów uczeń otrzymuje ocenę celującą i może dalej rozwiązywać kolejne rundy pytań, jednak pierwsze 100 punktów zostaje skreślone, a uczeń zbiera od początku punkty na kolejną ocenę celującą.

8. Na koniec roku, jeżeli uczeń zebrał np. 70 – 80 – 90 punktów nauczyciel może postawić ocenę bardzo dobrą. Jeżeli liczba punktów jest mniejsza niż 70, to za zgodą ucznia nauczyciel może wpisać dobrą, a mniej niż 50 dostateczną ocenę.

9. W ciągu roku, jeżeli uczeń prawidłowo rozwiązuje zadania może zdobyć  2 – 3 oceny celujące.

10. Jeżeli uczestnik konkursu nie oddał w określonym czasie odpowiedzi na pytania z danej rundy, to może nadal rozwiązywać zadania w kolejnych seriach /np. oddał 1, 2, 3, 5, 6 itd., a nie oddał 4 rundy/.

11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań /odpisywania/, nauczyciel może nie zaliczyć tym uczniom danej serii pytań, a gdy sytuacja będzie się powtarzała może wykluczyć tych uczniów z konkursu.

Organizator konkursu:

mgr Alina Magiera – nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie