Komunikat dla uczniów i rodziców uczniów!

Od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. zajęcia stacjonarne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie zostają zawieszone. W tym okresie uczniowie klas I – III oraz IV, V, VII i VIII będą się uczyć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dla uczniów klas I-III, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu, na wniosek rodzica, organizowana będzie opieka świetlicowa w szkole. Uczniowie klas I-III będą wówczas uczyć się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W dniach 23 grudnia 2021r. – 31 grudnia 2021r. trwać będzie zimowa przerwa świąteczna.

Dzień 7 stycznia 2022r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Wioletta Kadamus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie