KOMUNIKAT!

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2017r. poz. 1603, ze późn. zm.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie ustala w roku szkolnym 2021/2022 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

– 7 stycznia 2022r. (piątek)

– 3 dni rekolekcji wielkopostnych (termin do ustalenia),

– 24, 25, 26 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty,

– 17.06.2022r. (piątek).

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Wioletta Kadamus