Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 są:

– 3 dni Rekolekcji Wielkopostnych

– 12.06.2020r.

– 25.06.2020r.

Podstawa prawna: §5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

mgr Wioletta Kadamus