KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 473).
Ponadto w maju 2018r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (RODO), która zaostrza przepisy dotyczące danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest nieobowiązkowe i dobrowolne.
Każdy Rodzic decyduje sam w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym się ubezpieczyć i jaką stawkę wybrać.