KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 są:

– 22.10.2018r. (poniedziałek)

– 10.04.2019r. – egzamin gimnazjalny

– 11.04.2019r. – egzamin gimnazjalny

– 12.04.2019r. – egzamin gimnazjalny

– 3 dni Rekolekcji Wielkopostnych

– 02.11.2018r. (piątek) odpracowany zostanie w sobotę 29.09.2018r.

– 02.05.2019r. (czwartek) odpracowany zostanie w sobotę 23.03.2019r.

 

(Podstawa prawna: §5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

mgr Halina Talar