Koło teatralne

Koło teatralne – mgr Krystyna Fluder

wtorek 12:50 – 13:35

Wierzę w wyjątkowość tej sztuki. W jej wyższość nad wszystkimi innymi. Tylko w teatrze żywy człowiek obcuje z innym żywym człowiekiem. Teatr jest miejscem wymiany energii między człowiekiem a człowiekiem. Jest miejscem żywego dialogu. W teatrze mówi się wprost i mówi się metaforą. Mówi się wszelkimi sposobami. Teatr jest lustrem, w którym każdy człowiek może się przejrzeć. (Zofia Kucówna  Zapach szminki)

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci i młodzieży tą formą aktywności, w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie działa  Koło teatralne.

W jego skład weszli uczniowie  klasy VI a i VIb;  opiekunem grupy jest  mgr Krystyna Fluder.

Na zajęciach dzieci ćwiczą sztukę poprawnej wymowy, poprawiają dykcję, śpiew, często wykonują również dekoracje do wystawianych przedstawień.  Oglądają sztuki teatralne.  Ponadto spotkania koła  pomagają uczniom poznać lepiej samego siebie, a praca w zespole uczy wzajemnej współpracy, samodzielności, odpowiedzialności. Jest okazją do wspaniałej zabawy, daje wiele satysfakcji. Rozwija wyobraźnię, popularyzuje literaturę, zwiększa poczucie własnej wartości.

Celem tych zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości. Odkrycie, rozwinięcie wszystkich predyspozycji zdolności oraz zainteresowań dzieci, co pozwoli im na własne widzenie świata:

–  przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, bywaniu w teatrze i obcowaniu z prawdziwą sztuką;

– udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska pozaszkolnego;

– doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji;

– kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, tolerancji wobec innych;

– czerpanie radości z własnej, twórczej pracy.