Koło przyrodnicze

KOŁO PRZYRODNICZE

Koło przyrodnicze – mgr Alina Magiera

Klasa IVa – poniedziałek 13.50- 14.35

Klasa IVb – poniedziałek 14.45-15.30

Celem Koła Przyrodniczego jest zainteresowanie uczniów otaczającym światem oraz pogłębianie wiedzy o nim. Gwarancją realizacji tego celu jest stosowanie metod aktywizujących umożliwiających dzieciom bezpośrednie działanie. Pomocne są różnorodne metody i formy pracy oraz przedsięwzięcia np. pogadanki, dyskusje, prezentacje multimedialne, obserwacje materiału przyrodniczego, wykonywanie prostych doświadczeń, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IV.