Koło biologiczne

Koło biologiczne

kl. IV- mgr  Dorota Stańczak – wtorek 14.50- 15.35

 

Spotkania mają na celu poszerzyć wiedzę uczniów oraz pozwolić na odkrywanie tajemnic biologicznych poprzez obserwacje i doświadczenia. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką. Poprzez udział w różnorodnych konkursach rozbudzana jest świadomość ekologiczna młodych ludzi, aby bioróżnorodność na naszej planecie była zachowana dla następnych pokoleń. Wykorzystanie mikroskopu , komputera i innych pomocy dydaktycznych ma na celu łatwiejsze przyswojenie wiedzy biologicznej. W planie pracy koła zaplanowane są zajęcia terenowe i wycieczki , bo najlepiej poznawać otaczające środowisko poprzez bezpośredni z nim kontakt.