Koło geograficzne

Koło geograficzne – kl. VIa, VIb, VIIIa – mgr  Alina Magiera – środa 13.45-14.30

Zajęcia pozalekcyjne Koła Geograficznego rozpoczęły się we październiku b.r. Uczestniczą w nich uczniowie klas VI otwarci na świat, dążący do poszerzania swoich horyzontów i wiedzy.

Celem zajęć Koła jest nabywanie nowych umiejętności z zakresu analizy, interpretacji i opracowywania map w sposób tradycyjny oraz za pomocą komputera, a także zaspokajanie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności pozyskane na lekcjach nie wyczerpują zainteresowań. Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł wiedzy, nauczą się selekcji informacji, interpretacji danych, zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy, rozwiną swoje zdolności.


Z Ozobotami projektujemy i zwiedzamy „Wymarzone Miasto”


„Potyczki z mapą”


Zajęcia nad Wieprzówką


W Parku Miniatur „Świat Marzeń” i w Warowni w Inwałdzie


Marsze na orientację

W sobotę 4 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXVI Edycji Marszu na Orientację w Sułkowicach-Łęgu, organizowanego przez Andino (Andrychowska Impreza Na Orientację). Celem marszu było piesze pokonanie wyznaczonej trasy i odnalezienie tzw. punktów kontrolnych, oznaczonych na mapie przez organizatora. Sędziowie brali pod uwagę również umiejętność wyznaczania odpowiedniego azymutu za pomocą kompasu, co było pomocne w osiągnięciu celu. Uczniowie rozwiązywali także test o Beskidzie Żywieckim. Ukończenie na czas marszu, pokonanie całej trasy i dotarcie do mety dało uczniom wiele satysfakcji. Wcześniej, 18 lutego br. uczniowie wraz z opiekunem przygotowywali się do marszu, pokonując trasę na terenie Andrychowa. Zdobyte w ten sposób doświadczenie orientacji mapy i poruszania się zgodnie z wyznaczonym azymutem, okazało się bardzo pomocne w czasie marszu w Sułkowicach-Łęgu.


Z mapą Europy za pan brat

Podczas zajęć koła geograficznego uczniowie doskonalili mapę polityczną Europy. Oprócz opracowywania mapy, układania puzzli, ćwiczyli także znajomość położenia państwa na mapie, wykorzystując wirtualny quiz. Zadanie to nie było dla uczniów trudne, ale więcej kłopotów sprawiły im stolice państw europejskich. Po kilkukrotnym rozwiązaniu testu, umiejętność wskazywania państw i ich stolic stała się już bardzo prosta.


Kodujemy wyjątkową mapę nieba

Wykorzystując popularną grę w statki oraz matę do kodowania uczniowie utrwalali wiedzę o ciałach niebieskich krążących we wszechświecie. Pod „masztami statków” kryły się pytania, na które uczniowie musieli prawidłowo odpowiedzieć. W ten sposób mogli ustawić swój pionek na planszy. Uczeń, który umieścił najwięcej swoich pionków wygrywał. Taka zabawowa forma sprawdzania wiadomości, pomimo małej rywalizacji, sprawiła uczniom dużo radości.


POZNAĆ I ZROZUMIEĆ OTACZAJĄCY ŚWIAT

Zajęcia koła realizowane są w ramach projektu pt. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Głównym założeniem koła geograficznego jest rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów. Pogłębianiu wiedzy i umiejętności młodych geografów służą metody aktywizujące, wykorzystujące Internet i nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. Ozoboty, okulary VR), a także zajęcia terenowe.


Podczas pierwszych spotkań uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu budowy Wszechświata. Budowali model Układu Słonecznego, starając się oddać rzeczywiste odległości i masy tych obiektów w odpowiedniej skali. Do przestrzennego ukazania rozmieszczenia planet wykorzystali skalę 30 metrową – Układ Słoneczny ułożyli na szkolnym korytarzu.

  • w odległości 39 cm umieszczamy ilustrację Merkurego

  • w odległości 72 cm od Słońca ustawiamy Wenus

  • w odległości 1 m od Słońca umieszczamy Ziemię

  • w odległości 1,52 cm od Słońca umieszczamy Marsa

  • w odległości 5,2 m od Słońca umieszczamy Jowisza

  • w odległości 9,6 m od Słońca umieszczamy Saturna

  • w odległości 19 m od Słońca umieszczamy Uran

  • w odległości 30 m od Słońca umieszczamy Neptuna