Koło geograficzne

Koło geograficzne – kl. VIa, VIb, VIIIa – mgr  Alina Magiera – środa 13.45-14.30

Zajęcia pozalekcyjne Koła Geograficznego rozpoczęły się we październiku b.r. Uczestniczą w nich uczniowie klas VI otwarci na świat, dążący do poszerzania swoich horyzontów i wiedzy.

Celem zajęć Koła jest nabywanie nowych umiejętności z zakresu analizy, interpretacji i opracowywania map w sposób tradycyjny oraz za pomocą komputera, a także zaspokajanie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności pozyskane na lekcjach nie wyczerpują zainteresowań. Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł wiedzy, nauczą się selekcji informacji, interpretacji danych, zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy, rozwiną swoje zdolności.

Podczas pierwszych spotkań uczniowie poszerzali wiedzę z zakresu budowy Wszechświata. Budowali model Układu Słonecznego, starając się oddać rzeczywiste odległości i masy tych obiektów w odpowiedniej skali. Do przestrzennego ukazania rozmieszczenia planet wykorzystali skalę 30 metrową – Układ Słoneczny ułożyli na szkolnym korytarzu.

  • w odległości 39 cm umieszczamy ilustrację Merkurego

  • w odległości 72 cm od Słońca ustawiamy Wenus

  • w odległości 1 m od Słońca umieszczamy Ziemię

  • w odległości 1,52 cm od Słońca umieszczamy Marsa

  • w odległości 5,2 m od Słońca umieszczamy Jowisza

  • w odległości 9,6 m od Słońca umieszczamy Saturna

  • w odległości 19 m od Słońca umieszczamy Uran

  • w odległości 30 m od Słońca umieszczamy Neptuna