KOMUNIKAT!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbędzie się 1 września 2021r.

wg następującego harmonogramu:

8.00 – Msza święta w Kościele św. Stanisława BM w Andrychowie,
9.00 – uczniowie klas V, VII i VIII – spotkanie z wychowawcą klasy
w wyznaczonej sali lekcyjnej,
9.00 – uczniowie klas IV – spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami klas
w sali gimnastycznej,
10.00 – uczniowie klas II i III – spotkanie z wychowawcą klasy
w wyznaczonej sali lekcyjnej,
11.00 – uczniowie klas I – spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami klas
w sali gimnastycznej.

Wioletta Kadamus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie