KOMUNIKAT!

Szanowni Rodzice uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że w dniach 26 kwietnia 2021r. do 2 Czytaj więcej

„Z Angielskim na TY” – oferta edukacyjna dla klas I na rok szkolny 2021/2022

Plakat z angielskim na ty

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów! Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie oraz wymogom dzisiejszego świata chcemy zaproponować przyszłym Pierwszoklasistom udział w innowacji pedagogicznej, której celem będzie zintegrowanie treści edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim. W Czytaj więcej

Rekrutacja 2021/2022

SP5 PLAKAT

Szanowni Państwo Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26 Dzieci z rocznika 2014, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, zostają przyjęte do klas I na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Zgłoszenia Czytaj więcej