In search for leaves – W poszukiwaniu liści

W klasach szóstych Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie realizowany jest Program Innowacji Pedagogicznej z języka angielskiego, który kładzie nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności językowych w zakresie nauk przyrodniczych. Na lekcjach z rozszerzonym językiem angielskim uczniowie w różny sposób rozwijają komunikatywność językową. Tym razem zadaniem dzieci było odnalezienie liści i podanie angielskich odpowiedników. Uczniowie poradzili sobie z ćwiczeniem doskonale, utrwalili nazwy drzew i liści w języku angielskim, wzbogacając zasób słownictwa. Szóstoklasiści mogli również wykazać się twórczością artystyczną, bowiem przy pomocy liści stworzyli plakaty przedstawiające przyrodę.

Opracowała: mgr Mariola Babik