I Gminny konkurs plastyczno-literacki „Słówko w ramie” 2020

Stwórz pracę plastyczną inspirowaną dowolnym dziełem literackim!
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z gminy Andrychów. Uczestnicy
Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech grupach wiekowych: I – uczniowie klas I-III, II – uczniowie
klas IV-VI, III – uczniowie klas VII-VIII.
Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Konkursu, którego głównymi celami są: prezentacja
możliwości twórczych, zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania książek, kształtowanie wyobraźni
plastycznej oraz wrażliwości i umiejętności wypowiedzi artystycznej, a także aktywne włączenie dzieci i
młodzieży z gminy Andrychów w obchody 120-rocznicy urodzin Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 grudnia 2020 r.
Regulamin Konkursu oraz formularze do pobrania znajdują się na:
www.kultura.andrychow.eu/pikon
Zapraszamy do udziału!
Organizator: CKiW w Andrychowie – Wiejski Dom Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku.
Szczegółowe informacje: WDK w Zagórniku, ul. Szkolna 7, tel.: 33 875 47 29, mail:
zagornik@kultura.andrychow.eu