Dyrektor Halina Talar zainaugurowała nowy rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 5

Dnia 3 września o godz. 9:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Społeczność szkolna uczestniczyła najpierw we Mszy Świętej, a następnie zgromadziła się w sali gimnastycznej szkoły na inauguracji roku. Pani Dyrektor Halina Talar serdecznie przywitała uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególne pozdrowienia skierowała do uczniów klasy IV, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole oraz przedstawiła wychowawcę panią mgr Alinę Magierę. Następnie zwróciła się z  prośbą do uczniów klas V SP5 oraz klas III gimnazjalnych, by pomogli uczniom klas I i IV szkoły podstawowej odnaleźć się w nowej szkole i byli dla nich prawdziwymi starszymi kolegami i koleżankami.

Punktualnie o godz. 11.00 rok szkolny przywitali pierwszoklasiści i uczniowie klas II szkoły podstawowej. Dyrektor Halina Talar ciepło i serdecznie przywitała wszystkich gości, ale szczególnie serdecznie witała uczniów klas pierwszych, którzy 3 września 2018 r. rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną.  Pani Dyrektor powiedziała uczniom, by od dzisiaj czuli się w szkole, tak jak w drugim, trochę większym domu. Na zakończenie życzyła wszystkim wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.

Po przemówieniu Pani Dyrektor odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów Szkoły  Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Wicedyrektor Wioletta Kadamus przeczytała rotę przysięgi i uczniowie złożyli ślubowanie. Ponadto Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz birety. Prawdziwą niespodzianką były „rogi obfitości” ufundowane przez rodziców.

Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas II szkoły podstawowej i udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – klasy I i II