Dobrze Cie widzieć

W kwietniu 2019 r. uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie wraz ze swoimi wychowawcami realizowali projekt „Dobrze Cię widzieć – każdy z nas jest niepowtarzalny”. Zajęcia miały na celu ugruntowanie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym. Obejrzeli przygotowane animacje,  ukazujące pozytywne    i negatywne zachowania dzieci  na drodze w różnych sytuacjach. Miały one na celu pokazać uczniom, jak uniknąć zagrożeń, być ostrożnym, zachować rozwagę. Omawiane sytuacje na temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym były punktem wyjścia do rozmów o wartości i możliwości człowieka jako członka grupy społecznej. Uczniowie wykonując rożne scenki dramowe, poznawali się nawzajem, doskonalili umiejętność samooceny, budowali pozytywny obraz siebie, wzrosło ich poczucie własnej wartości. Zajęcia służyły także integracji zespołów klasowych.

Każdy uczeń otrzymał kamizelkę odblaskową.