Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 2b Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie wraz z Biblioteką Szkolną realizowały Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” opracowany przez Grupę MAC S.A. Patronat honorowy nad projektem sprawował Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak. Efektem końcowym realizacji Projektu jest Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury.

Celem głównym projektu było rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Projekt podzielony został na 6 modułów:

Moduł I – Książki dzieciństwa

Moduł II – Mały Miś w świecie emocji

Moduł III – Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

Moduł IV – Zmisiowany Eko – kalendarz

Moduł V – Misiowe laboratorium „Czterech Żywiołów”

Moduł VI – Mały Miś i super tajny projekt

Uczniowie naszej szkoły zrealizowali moduły: I, III, IV, V i VI. W ramach modułów dzieci czytały książki, dowiedziały się o znaczeniu ekologii i życia zgodnego z ekologią, o Dniu Wody oraz o Dniu Lasu. Poznały cztery żywioły, zapoznały się z piramidą zdrowego żywienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozytywny wpływ ruchu na zdrowie człowieka, a także z zasadami higieny. Dzieci dowiedziały się również wiele na temat Dnia Niezapominajki. Do omawianych tematów wykonały plakaty, ilustracje przedstawiające superbohaterów ze swojego otoczenia, karty do własnych książek zawierające opis przeczytanych pozycji wraz z ilustracjami a także wykonywały doświadczenia.

Wszystkie moduły opierały się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa. Uczniowie realizowali projekt z ogromnym zaangażowaniem.

Opracowała: mgr Katarzyna Pawlikowska