Bezpieczne wakacje

W dniach 12 i 13 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się spotkanie uczniów klas I, II, IV i V z policjantem Panem Rafałem Tlałką. W naszej szkole zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, jest zadaniem priorytetowym.

Pan Rafał Tlałka rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, omówił zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz stosowanie się do znaków drogowych. Zwrócił uwagę uczniom na zachowanie szczególnej ostrożności w czasie drogi do szkoły, gdyż obecnie prowadzony jest remont chodnika prowadzącego do szkoły i w związku z tym należy szczególnie uważać.

Policjant pouczył także uczniów jak należy zachowywać się w domu pod nieobecność rodziców oraz w sytuacji, kiedy obca osoba próbuje z nami nawiązać bezpośredni kontakt. Poruszył również kwestie bezpiecznych wakacji oraz udzielił instrukcji, co należy zrobić w razie, gdyby ktoś się zgubił podczas wakacji.

Ponadto poinformował uczniów klas IV i V o zagrożenia, jakie czyhają na nich w sieci oraz o ewentualnych konsekwencjach niewłaściwego korzystania z Internetu.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali dużo pytań, na które pan policjant wyczerpująco odpowiadał.

Dzięki takim spotkaniom wzrasta świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz bezpieczeństwa podczas wakacji. Po tych zajęciach policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.