Bezpieczne ferie

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego miasta funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policji spotkali się z uczniami klas I. Spotkanie miało miejsce 31 stycznia 2018 roku. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenia` mogą wystąpić podczas zimowego odpoczynku. Pani Strażnik i Pan Policjant zwrócili szczególną uwagę na bezpieczne i rozsądne zachowanie się na stoku narciarskim, na sankach, czy też podczas zabawy w śnieżki. Za cenne wskazówki bardzo dziękujemy.

Bezpieczne ferie