„Bezpieczeństwo w sieci”

29 maja najmłodsi uczniowie włączyli się  w budowanie świadomości i pogłębianie wiedzy.

Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Ta globalna sieć komputerowa niesie ze sobą nieograniczone informacje, treści pozytywne i negatywne. By przeciwdziałać tym drugim i zapewnić bezpieczne korzystanie z tego medium przez dzieci i zostały przeprowadzone zajęcia, aby uchronić podopiecznych przed zagrożeniami typu: dostęp do niepożądanych treści, obrazów, informacji czy kontaktów, oszustw, wyłudzeń, propagującymi przemoc. Program „Bezpieczeństwo w sieci” kładzie nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego, świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia.

„Bezpieczeństwo w sieci”