Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26 Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, zostają przyjęte do klas I na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Czytaj więcej

Międzyszkolna wymiana listów

W styczniu uczniowie klas II Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie pod opieką Pani Aleksandry Migdałek ponownie wzięli udział w międzyszkolnej wymianie listów w języku angielskim. Uczniowie samodzielnie przygotowali opis swojego pokoju wraz z rysunkiem, utrwalając przy tym słownictwo i Czytaj więcej