„Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie przystąpiła  do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W ramach tego programu zostały zakupione dwa 75-calowe monitory interaktywne Newline TruTouch.

W celu efektywnego wykorzystania tych nowoczesnych narzędzi wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniowej radzie pedagogicznej. Uczący wykorzystują zakupiony sprzęt na zajęciach edukacyjnych, zgodnie z założeniami projektu. Wpływa to na atrakcyjność prowadzonych lekcji i zwiększa kreatywność uczniów. Stwarza też więcej możliwości pokazania różnych ciekawostek lub innowacyjnych rozwiązań, co bardzo podoba się uczniom.

Ponadto w szkole cyklicznie organizowane są warsztaty dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.  Na spotkaniach pedagodzy dzielą się swoim doświadczeniem, prezentują ciekawe strony internetowe oraz aplikacje, które ułatwiają zdobywanie wiedzy i uatrakcyjniają zajęcia.