77 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

77 lat temu nazistowskie Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. Alianci nadal jednak toczyli walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero jej kapitulacja – 2 września 1945 r. – była końcem II wojny światowej.

 

Feldmarszałek Wilhelm Keitel (u szczytu stołu) podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Berlin, 08.05.1945. Fot. PAP/CAF

 

Pierwsza strona „Głosu Żołnierza”, informująca o kapitulacji Niemiec, 8 maja 1945 r. (MIIWŚ)

 

Stolica III Rzeszy skapitulowała 2 maja. Pomimo upadku Berlina, nie wszystkie oddziały niemieckie złożyły broń. Toczyły one jeszcze walki m.in. w północnej części Włoch oraz w szerokim pasie od wysokości Drezna i Pragi po Innsbruck i Zagrzeb. Niemcy okupowali również jeszcze Norwegię. 5 maja 1945 r. rozpoczęły się rozmowy kapitulacyjne. Alianci zażądali poddania wojsk niemieckich na wszystkich frontach. Po dwóch dniach, 7 maja 1945 r., we francuskim Reims podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Stronę aliancką reprezentowali generałowie Walter Bedell, Iwan Susłoparow i François Sevez. W imieniu Rzeszy Niemieckiej akt kapitulacji podpisał gen. Alfred Jodl. Na jego mocy siły niemieckie zostały zobowiązane do zaprzestania działań wojennych do 8 maja 1945 r. do godz. 23:01.

Gen. Alfred Jodl podpisujący akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, 7 maja 1945 r. (domena publiczna)

 

Strona sowiecka, ze względów propagandowych i prestiżowych, zażądała powtórnego podpisania aktu kapitulacji Niemiec. Doszło do tego w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. w podberlińskim Karlshorst. W imieniu aliantów swoje podpisy złożyli marsz. Georgij Żukow oraz gen. Arthur Tedder, gen. Jean de Lattre de Tessigny i gen. Carl Spaatz. Niemcy reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel  i gen. Hans Jürgen-Stumpf.

Warszawa świętuje koniec wojny

Prezydent USA Harry Truman ogłasza zakończenie wojny w Europie

Strona tytułowa „The New York Times” z 8 maja 1945 r.

9 maja ukazał się dodatek nadzwyczajny „Życia Warszawy”

II wojna światowa trwała 6 lat. Za datę jej rozpoczęcia przyjmuje się 1 września 1939 roku, czyli datę agresji Niemiec na Polskę. Działania wojenne objęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu oraz wszystkie oceany. Do wojska powołano około 110 mln ludzi. Według różnych szacunków zginęło od 60 do 80 mln osób. Polska straciła od 5,6 do 5,8 mln obywateli i pod względem liczby ofiar zajmuje 4. miejsce wśród krajów ogarniętych wojną.

Straty wojskowe w czasie II wojny światowej (fot. wydawnictwo Rebis;)

Niestety dla wielu państw klęska nazistowskich Niemiec nie oznaczała odzyskania wolności. Dla milionów przedstawicieli Europy Środkowo – Wschodniej, koniec II wojny światowej oznaczał początek komunistycznego zniewolenia i konieczność kontynuowania walki o utraconą niepodległość. Dla Polski, która jako pierwsza stanęła do walki z III Rzeszą i Sowietami, wojna o niepodległość zakończyła się dopiero w 1989 r.

 

Źródła:

wojsko-polskie.pl

dzieje.pl

muzeum1939.pl

ipn.gov.pl

portalpomorza.pl

gazeta.pl

fakt.pl

fotopolis.pl

 

 

opracował: mgr Marcin Karło