14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

22 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę, na mocy której dzień 14 kwietnia ustanowiony został Świętem Chrztu Polski. Celem tego święta jest upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju –przyjęcia przez Mieszka I chrztu.W tym roku obchodzimy 1055 rocznicę tego wydarzenia.

14 kwietnia 966 r. Mieszko I z dynastii Piastów przyjął chrzest z rąk biskupów czeskich. Uroczystość ta wzmocniła autorytet władcy i pomogła zjednoczyć państwo wokół nowej religii. Przyczyniła się do traktowania władcy Polan jako równorzędnego partnerem  przez innych chrześcijańskich władców Europy. Na ziemiach polskich, w Poznaniu, utworzone zostało pierwsze biskupstwo misyjne, a na jego czele stanął biskup Jordan.

Przyjęcie chrześcijaństwa pozwoliło młodemu państwu przyłączyć się do zachodnioeuropejskiej strefy kulturowej i cywilizacyjnej, a sam akt przyjęcia chrztu uważany jest za początek polskiej państwowości i polskiego Kościoła katolickiego.

Jan Matejko Poczet królów i książąt polskich Mieszko I

Jan Matejko  Zaprowadzenie chrześcijaństwa

Mieszko I – początki państwa polskiego – Epodręczniki.pl

Opracowanie: Marcin Karło