Komunikat w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN, kształcenie metodami i technikami na odległość zostaje przedłużone do 26 czerwca 2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

Od 25 maja 2020r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla uczniów, których rodzice zgłosili wolę udziału w zajęciach na terenie szkoły (po ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub z wychowawcą klasy).

Od 1 czerwca 2020r. biblioteka szkolna jest czynna codziennie w godzinach 9:00 – 12:00.

12 czerwca 2020r. oraz 25 czerwca 2020r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach nie będą prowadzone zajęcia zdalne dla uczniów.

 

Wioletta Kadamus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie