Komunikat dla uczniów i rodziców uczniów!

Od 1 lutego 2021r. uczniowie klas I–III kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Od 1 do 14 lutego 2021r. uczniowie klas IV, VI i VII będą nadal uczyć sięz wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wioletta Kadamus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie