Komunikat dla uczniów i rodziców uczniów!

Od dnia 4 maja 2021r. uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie wracają do nauki stacjonarnej.  

W dniach od 4 maja do 14 maja 2021r.  uczniowie klas IV, VI i VII  nadal będą się uczyć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wioletta Kadamus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie