KOMUNIKAT!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i  opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie  potrwa do 10 kwietnia 2020r.

W okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. przez dziennik elektroniczny, z zastosowaniem materiałów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, materiałów udostępnionych przez MEN pod adresem www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych na stronach CKE i OKE, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych wskazanych przez nauczyciela zgodnie z zaleceniami MEN.

 Wioletta Kadamus

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie