Biblioteka szkolna

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

1. Poniedziałek:      940 – 1150

2. Wtorek:                800 – 1050

3. Środa:                   800 – 1200

4. Czwartek:            1230 – 1500

5. Piątek:                  800 – 1130

ZAPRASZAMY!


Od poniedziałku – 9 listopada br. – wszystkie klasy szkoły podstawowej kontynuują naukę w sposób zdalny. Dostęp do księgozbioru biblioteki został w ten sposób utrudniony. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie uruchamia możliwość zamawiania książek poprzez Internet. A co to oznacza w praktyce?

Każdy uczeń może wysłać na maila  biblioteka@sp5.andrychow.eu zapytanie o wybraną przez siebie książkę. Jeżeli będzie dostępna w księgozbiorze biblioteki, Bibliotekarz przygotuje ją do odbioru. Zamówione książki będą czekały na odbiór w szatni, u Pracowników naszej Szkoły,  przez 5 dni w godzinach od 15.00   do 16.30. Informację o oczekującej na odbiór książce (książkach) będą rozsyłane przez Bibliotekarza w odpowiedzi na otrzymanego maila.

Przeczytane książki będzie można również oddać – pozostawiając je w przygotowanym w szatni kartonie.

Przypominam, że konkurs o tytuł „Na Najbardziej Rozczytaną Klasę Roku” trwa. W ramach konkursu można także czytać książki, które macie w swoich biblioteczkach domowych.

Serdecznie zapraszam do korzystania z księgozbioru biblioteki


Motto: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość  wymyśliła” Wisława Szymborska

NAJBARDZIEJ  ROZCZYTANA  KLASA  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie ogłasza konkurs o tytuł

Najbardziej Rozczytanej Klasy Roku”.

Konkurs rozpoczyna się 5 października 2020 roku i będzie trał do 30 maja 2021 roku. Jest adresowany do wszystkich uczniów naszej Szkoły. Celem konkursu jest zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania, rozbudzanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą, promowanie pozytywnych wzorców zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie, a także właściwe zagospodarowanie wolnego czasu. Realizowany jest w 2 grupach wiekowych – klasy 1-4 oraz klasy 6-7. W konkursie biorą udział całe zespoły klasowe (wszyscy chętni uczniowie z danej klasy), czytając wybrane przez siebie książki i dokumentując ten fakt w odpowiedni sposób.

Tytuł: „Najbardziej Rozczytana Klasa Roku” zostanie przyznany tej klasie – w każdej grupie wiekowej oddzielnie – której uczniowie w tym czasie, tj. od 5 października 2020r. do 30 maja 2021r. przeczytają największą ilość książek.

DOBREJ  ZABAWY  I  MIŁEJ  LEKTURY !

Opracowała: Katarzyna Pawlikowska

Regulamin konkursu


„Placówka  Aktywnie  Promująca  Czytelnictwo”

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników przyznany

Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie otrzymała….

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników:

„Placówka Aktywnie promująca Czytelnictwo”

–  przyznawany przez Stowarzyszenie Wielka Liga (z siedzibą w Katowicach) przedszkolom, szkołom podstawowym i szkołom ponadpodstawowym za aktywność w zakresie promocji czytelnictwa. O znaczeniu czytania w życiu każdego człowieka, niezależnie od jego wieku,  nie trzeba przypominać, gdyż wszyscy mamy tego świadomość.

Starania o uzyskanie Certyfikatu Wielkiej Ligi podjęliśmy w listopadzie 2019.

Dążąc do osiągnięcia celu  do maja 2020 roku, zgodnie z regulaminem Wielkiej Ligi, na szeroką skalę podejmowaliśmy różnorodne działania, które miały na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły. Uczniowie czytali  książki i rozwiązywali testy przygotowane w oparciu o ich treść, obchodzony był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (z Gangiem Słodziaków), Światowy Dzień Pluszowego Misia, Tydzień z Audiobookiem w Bibliotece Szkolnej, przeprowadzaliśmy kolejne konkursy czytelnicze. W ramach naszych działań uczniowie klasy 3a przygotowali i zaprezentowali przedstawienie baśni Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Byliśmy także z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Gościliśmy aktorów Teatru Maska z Krakowa, którzy przygotowali i przedstawili spektakl zatytułowany „Prastara Książnica – Skarb i tajemnica”. W naszej szkole zorganizowaliśmy  spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem – pisarzem, który  znany jest dzieciom głównie z cyklu książek o przygodach kota Cukierka.

Przypomnieliśmy tylko przykładowe działania, w realizację których włączyła się aktywnie cała społeczność uczniowska oraz grono pedagogiczne. To dzięki ich zaangażowaniu, wysiłkowi i staraniom możemy dzisiaj z dumą powiedzieć, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie  jest Placówką Aktywnie Promującą Czytelnictwo!


Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział  w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”, który jest kierowany do uczniów klas I – VIII oraz ich rodziców

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator –  oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.Lompy w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

Honorowy Patronat nad konkursem  objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cele konkursu „Wielka Liga Czytelników”:

 • kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja czytelnictwa;
 • tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;
 • wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;
 • promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;
 • rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;
 • aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;
 • integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);
 • promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;
 • promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;
 • promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu „Wielka Liga Czytelnicza” można znaleźć na stronie internetowej konkursu: www.wielka-liga.pl

Sprawozdanie z realizacji projektu